{ artykuły }

Z czasem będą pojawiać się tutaj różne artykuły powiązane głównie z programowaniem i developmentem. Poza tematami czysto technicznymi chciałbym tutaj poruszać kwestie związane z oprogramowaniem pomocnym w procesie tworzenia aplikacji czyli jakieś narzędzia i środowiska. Będę tutaj również opisywał w formie arytkułów pytania i odpowiedzi jakie sobie stawiam lub zagadnienia i problemy z jakimi się spotkałem programując coś nowego. Mam nadzieję, że z czasem wykształtuje się z tego pewnego rodzaju baza wiedzy z różnorodnymi i wartościowymi opisanymi zagadnieniami, które będą pomocne lub ciekawe dla innych osób.