{

Experience

}
Jakub
Gania
Jakub
Gania

Specjalizuję się w programowaniu webowym. Swoją wiedzę poszerzam z zakresu technologii chmurowych. Ukończyłem studia inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe. Cały czas poznaję różne nowe zagadnienia techniczne oraz eksperymentuję z różnymi projektami. Ta strona zawiera najważniejsze informacje o moim doświadczeniu, używanych technologiach oraz wykształceniu i certyfikatach.

Miasto -
Dortmund
Data ur. -
13-01-1994
E-mail -
contact@jakubgania.io
Miasto -
Dortmund
Data ur. -
13-01-1994
E-mail -
contact@jakubgania.io

Experience

2020-07
Praca magisterska
Analiza i optymalizacja nowoczesnych technik tworzenia aplikacji webowych

Celem pracy było zbadanie wpływu zastosowania technik optymalizacji na takie parametry jak: czas wczytywania strony/aplikacji w przeglądarce, zużycie zasobów, ilość potrzebnych requestów do wczytania zasobów, wykonanie testów wydajnościowych. Na potrzeby pracy został dobrany zestaw danych w postaci pewnej liczby popularnych witryn internetowych oraz środowisko testowe. Wykorzystano ogólnodostępne narzędzia w tym głównie narzędzie dostarczone wraz z przeglądarką Google Chrome o nazwie Google DevTools. Do części pomiarów wykorzystano autorską aplikację webową wraz ze środowiskiem serwerowym, na którym była hostowana. Dane liczbowe zostały zinterpretowane oraz zwizualizowane na różnorodnych wykresach. Podczas przeprowadzania pomiarów dochodziło czasami do znaczących fluktuacji w uzyskiwanych wynikach dlatego kontynuacją oraz rozszerzeniem tematu mogłoby być przeanalizowanie narzędzi do badania aplikacji webowych, oraz ich działania w zależności od środowiska rozumianego jako działający komputer z uruchomionym systemem operacyjnym, przeglądarką, połączeniem sieciowym itp. Narzędzie oraz środowisko może mieć znaczący wpływ na uzyskiwane wyniki.

2020-04
Blog - fizjonaturalnie.pl

Projekt i wykonanie statycznego bloga o fizjoterapii i zdrowiu. Posty tworzone są jako pliki markdown, a następnie kompilowane do plików HTML.

Technologie:

 • Nuxt.js
 • Markdownit
 • Frontmatter markdown loader
 • Axios
 • PWA
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Hosting - usługa GitHub Pages na platformie GitHub wraz z możliwością wykorzystania HTTPS
2020-03
Strona biznesowa - okna-system-serwis.pl - wersja 2

Projekt i wykonanie strony reklamującej działalność związaną głównie z serwisem okien. Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2017 roku. Całkowite przeprojektowanie witryny od nowa. Wykorzystanie innych technologii. Zmiana sposobu hostownia.

Technologie:

 • Nuxt.js
 • Bootstrap
 • PWA
 • AOS
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Hosting - usługa GitHub Pages na platformie GitHub wraz z możliwością wykorzystania HTTPS
2019-08 - 2020-02
Jakub Gania Software
Własna działalność gospodarcza
2019-08 - 2019-09
Mindz IT Sp. z o.o. Sp.k.
Junior Web Developer

Rozwój aplikacji opartej o PrestaShop (ver. 1.6) - stos technologiczny HTML, SASS, PHP, Smarty. Główne zadania to poprawki, modyfikacje związane ze zmianami wyglądu według projektu (RWD) oraz wytycznych dostarczonych przez klienta, implementacja nowych funkcjonalności. Dwa drobne zadania związane z technologią - React.

2019-01 - 2019-07
RGB ELEKTRONIKA Sp. z o.o. Sp.k.
Junior Full Stack Web Developer
 • Wdrażanie nowych funkcjonalności, optymalizacje oraz poprawki w systemie/platformie służącej m.in. do zarządzania różnymi oddziałami w firmie, wystawiania faktur, tworzenia ofert dla kontrahentów (operacje na kilku bazach danych). Oprogramowanie stworzone dla BOK. (AngularJS 1.3, Symfony 2.6, Doctrine, Twig, MS SQL)
 • Optymalizacje oraz poprawki na autorskiej platformie cateringowej dla pracowników. (Twig, Symfony 3.4, Vue 2.x, Doctrine, MS SQL)
 • Projekt strony informacyjnej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności oraz sprzedaży wraz z bazą ~ 60 000 produktów. (Twig, Bootstrap 4, Symfony 4.2, Doctrine, MS SQL)
2018 - do dziś
Aplikacja internetowa - yourcity.io (w ciągłym rozwoju)
Obecnie tworzę nową wersję całkowicie od zera

Aplikacja typu SPA z podziałem na frontend i backend

Technologie frontendowe:

 • Vue.js - 2.5
 • Vuex - 3.0.1
 • Vuetify - 1.2.4
 • NUXT - 2.0
 • i18n - 0.18

Technologie backend:

 • Express- 4.16
 • Mongoose- 5.3
 • Facebook API
 • Nginx 1.15
 • Docker 17.12
2018 - do dziś
Strona prywatna - jakubgania.io + blog
Projekt w ciągłym rozwoju, uzupełniany o nowe sekcje i artykuły (posty/wpisy)

Strona z informacjami o mnie oraz moich projektach.

 • Stos technologiczny - Nuxt 2.9
 • @nuxtjs/vuetify 1.8
 • @nuxtjs/axios 5.6
2018
Projekt inżynierski

Projekt i implementacja aplikacji webowej z wykorzystaniem frameworka Laravel.

Technologie:

 • Bootstrap - 3.3.7
 • jQuery 3.1.1
 • Laravel - 5.5
 • MySQL
 • stos LEMP
2017
Strona biznesowa - okna-system-serwis.pl

Projekt i wykonanie strony reklamującej działalność związaną głównie z serwisem okien.

Technologie:

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Hosting - serwer VPS na platformie OVH

Skills

Stos technologiczny
Technologie, których używam do budowania aplikacji webowych oraz takie, z którymi miałem styczność przy projektach firmowych. Są to technologie frontendowe oraz backendowe.
Vue 2.x
Vuetify
Vuex
Axios
Nuxt
AngularJS 1.x
HTML 5
CSS 3
JavaScript
jQuery
PHP 7.x
Symfony 4.2 / 3.4 / 2.8
Twig
Laravel 5.6
Doctrine
SQL
Vue.js logo icon
Vue 2.x
Vuetify logo icon
Vuetify
Vuex icon
Vuex
Axios icon
Axios
Nuxt.js logo icon
Nuxt
Angular.js logo icon
AngularJS
Angular logo icon
Angular
HTML5 logo icon
HTML 5
CSS3 logo icon
CSS 3
JavaScript logo icon
JavaScript
jQuery logo icon
jQuery
PHP logo icon
PHP
Symfony logo icon
Symfony
Twig logo icon
Twig
Laravel logo icon
Laravel
Doctrine logo icon
Doctrine
SQL icon
SQL
Pojęcia
Część pojęć, jakie poznałem podczas tworzenia aplikacji webowych.
SPA
RWD
REST API
PWA
MVC
AJAX
Podstawowa wiedza
Zbiór technologi/oprogramowania, z którymi miałem styczność w większym lub mniejszym stopniu.
Git
GitLab
Git Bash
Bitbucket
Linux Ubuntu 16/18/20
Google Analytics
phpMyAdmin
Docker
Jira
Nginx
Apache
Powershell
npm
nvm
yarn
Composer
TypeScript
Node.js
Express.js
React
Python
Github icon logo
Git
Gitlab icon logo
GitLab
Git Bash icon logo
Git Bash
Bitbucket icon logo
Bitbucket
Linux Ubuntu logo
Linux Ubuntu
Google Analytics logo
Google Analytics
phpMyAdmin icon logo
phpMyAdmin
Docker icon logo
Docker
Jira icon logo
Jira
Nginx icon logo
Nginx
Apache icon logo
Apache
Powershell icon logo
Powershell
Npm icon logo
npm / nvm
Yarn icon logo
yarn
Composer icon logo
Composer
TypeScript icon logo
TypeScript
Node.js icon logo
Node.js
Express.js icon logo
Express.js
React icon logo
React
Python icon logo
Python

Education

2019 - 2020
Studia podyplomowe

Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu

Kierunek - Multi-Cloud Architect

2018 - 2020
Magister

Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu

Kierunek - Informatyka

2014 - 2018
Inżynier

Uczelnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu

Kierunek - Informatyka

Specjalność - Systemy i sieci komputerowe

Specjalizacja - Inżynieria systemów informatycznych

Certificates

2020-06
Internet of Things
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
Artificial Intelligence and Machine Learning
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
Advanced of AWS solutions
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
Microsoft Azure
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
Amazon Web Services
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
Google Cloud Platform
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2020-06
IBM Cloud
Certyfikat uzyskany w ramach studiów podyplomowych, kierunek Multi Cloud Architect - WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU
2019-08
"Docker - szybki start"

Miejsce szkolenia : Warszawa

2019-08
"Wprowadzenie do serverless w chmurze AWS"

Miejsce szkolenia : Wrocław

2019-07
"Praktyczne sposoby wykrywania podatności w aplikacjach webowych"

Miejsce szkolenia : Warszawa

2014-03
"Informatyka Biznesowa"

Miejsce szkolenia : Wrocław

Languages

Polish
Native language
German

Basic level

Od 01.09.2020 intensive course.

English
Basic level