Repozytorium: https://github.com/jakubgania/jakubgania.io

Projekt mojej prywatnej strony internetowej - jakubgania.io. Jest to już któraś z koleji iteracja tego projektu. Strona posiada również zaimplementowany moduł bloga. Posty napisane na blogu działają w oparciu o pliki markdown.

Stos technologiczny :

dependencies

 • @nuxtjs/axios
 • @nuxtjs/markdownit
 • @nuxtjs/pwa
 • @nuxtjs/sitemap
 • aos
 • front-matter
 • markdown-it-emoji
 • markdown-it-highlightjs
 • markdown-it-meta
 • markdown-it-video
 • nuxt
 • vue-github-button

devDependencies

 • @babel/core
 • @babel/preset-env
 • @nuxtjs/eslint-config
 • @nuxtjs/eslint-module
 • @nuxtjs/vuetify
 • @vue/test-utils
 • babel-core
 • babel-eslint
 • babel-jest
 • babel-loader
 • eslint
 • eslint-config-prettier
 • eslint-plugin-nuxt
 • eslint-plugin-prettier
 • jest
 • jest-serialize-vue
 • prettier
 • vue-jest