realtime-chat-app

Repozytorium: https://github.com/jakubgania/realtime-chat-app

Projekt cztu internetowego działającego w czasie rzeczywistym. Projekt powstał w oparciu o poniżyszy tutorial.

dependencies:

  • express
  • moment
  • socket.io

devDependencies:

  • nodemon